Catastrophism.com
Man, Myth & Mayhem in Ancient History and the Sciences
Archaeology astronomy biology catastrophism chemistry cosmology geology geophysics
history linguistics mythology palaeontology physics psychology religion Uniformitarianism
Home  | Browse | Sign-up


Search All | FAQ

Where:
  
Suggested Subjects
archaeologyastronomybiologycatastrophismgeologychemistrycosmologygeophysicshistoryphysicslinguisticsmythologypalaeontologypsychologyreligionuniformitarianismetymology

Suggested Cultures
EgyptianGreekSyriansRomanAboriginalBabylonianOlmecAssyrianPersianChineseJapaneseNear East

Suggested keywords
datingspiralramesesdragonpyramidbizarreplasmaanomalybig bangStonehengekronosevolutionbiblecuvierpetroglyphsscarEinsteinred shiftstrangeearthquaketraumaMosesdestructionHapgoodSaturnDelugesacredsevenBirkelandAmarnafolkloreshakespeareGenesisglassoriginslightthunderboltswastikaMayancalendarelectrickorandendrochronologydinosaursgravitychronologystratigraphicalcolumnssuntanissantorinimammothsmoonmale/femaletutankhamunankhmappolarmegalithicsundialHomertraditionSothiccometwritingextinctioncelestialprehistoricVenushornsradiocarbonrock artindianmeteorauroracirclecrossVelikovskyDarwinLyell

Other Good Web Sites

Society for Interdisciplinary Studies
The Velikovsky Encyclopedia
The Electric Universe
Thunderbolts
Plasma Universe
Plasma Cosmology
Science Frontiers
Indexed Web sites
Lobster magazine

© 2001-2004 Catastrophism.com
ISBN 0-9539862-1-7
v1.2


Sign-up | Log-in


Introduction | Publications | More

Search results for: *male in all categories

484 results found.

49 pages of results.
1. No title [Mythopedia Website]
... momentane lot van individuele mensen zo belangrijk vinden- ondanks zijn voor-wetendheid!- dat hij zijn eigen 'volmaakte' schepping daarom tijdelijk wil aanranden. Deze zeven indicaties zijn dus ten enen male ongeschikt om het postuleren van een God te legitimeren. In een minimale hypothese is het denk ik wl gerechtvaardigd om de volgende conclusie te trekken: er is blijkbaar meer tussen hemel ... schrijver. Op deze plaats wil ik uit de brieven van Paulus een aantal voorbeelden halen van wat ik versta onder het 'kritiek oefenen op theologie uit de Bijbel'. Naast de normale tekstkritiek gaat het hier om de manier waarop Paulus bepaalde voorstellingen van zaken voor zijn lezers aannemelijk wil maken. Hier zijn twee gelaagdheden te onderscheiden. In de eerste plaats gaat hij ... plaats van vooruit. Jona overleefde drie dagen in een grote vis. Elisa liet ijzer op het water drijven. En zo voorts. Deze gebeurtenissen zijn op dezelfde manier geboekstaafd als 'normale' gebeurtenissen- dat wil zeggen, ze worden als historisch gebracht- maar worden beschouwd als een incidenteel ingrijpen van God of welke andere hemelse macht ook ter begunstiging of benadeling van ...
Terms matched: 6  -  Score: 1395  -  16 Mar 2007  -  343k  -  URL: http://mythopedia.info/oferietsis%201.htm
2. Biology Anomalies by Subjects [Science Frontiers Website]
... been cataloged and published in catalog format. These do not have the alphanumerical labels. BA ARTHROPODS Titles not yet posted BB BIRDS BBA EXTERNAL APPEARANCE AND MORPHOLOGY BBA1 Avian Asymmetries BBA2 Female Hawks Larger Than Males BBA3 Skewed Sex Ratios of Offspring BBA4 Vividly Colored and Highly Patterned Avian Plumages and Ornaments BBA5 Plumage Polymorphism BBA6 Females with Male Plumage BBA7 Molting before Hatching BBA8 ... Diversification and Conservation in Plumage BBA9 Complexity and Sophistication of Feathers BBA10 Complexity and Sophistication of Feather Color-and-Pattern-Generation Mechanisms BBA11 Unusual Plumage-Color Changes BBA12 Feather Curiosities BBA13 Neoteny in Feathers BBA14 Tooth Substitutes in Modern Birds BBA15 Birds Lacking Egg Teeth BBA16 Extreme Sexual Dimorphism in Bills BBA17 Bill Polymorphisms BBA18 Avian Bills: Unusual Adaptations BBA19 Wing Claws BBA20 Wing Spurs BBA21 The Alula or Bastard ... and Salamanders Are Penisless; They Use Spermatophores Like Scorpions Some Male Salamanders Have Special Teeth to Inject Females with Pheromones Discardable (Sometimes Autonomous) Tails Mimicry in Reptiles Sports, Terata She-Male Snakes and Lizards Sharp Differences within Some Frog Species Caecilians Are Just Vertebrate Bags of Fluid Salamanders with Ballistic Tongues Tuataras Have No Penis, Unique among Reptiles Lizard Color Changes with Temperature ...
Terms matched: 4  -  Score: 860  -  03 Dec 2004  -  60k  -  URL: http://www.science-frontiers.com/cat-biol.htm
3. The Deceitful She--males [Science Frontiers Website]
... diverse taxa, males of the same species often exhibit multiple mating strategies. One well-documented alternative male reproductive pattern is 'female mimicry,' whereby males assume a female-like morphology or mimic female behavior patterns. In some species males mimic both female morphology and behavior. We report here female mimicry in a reptile, the red-sided garter snake (Thamnophis sirtalis parietalis). ... Frontiers Online All Issues This Issue Sourcebook Project Sourcebook Subjects The deceitful she-males "In many diverse taxa, males of the same species often exhibit multiple mating strategies. One well-documented alternative male reproductive pattern is 'female mimicry,' whereby males assume a female-like morphology or mimic female behavior patterns. In some species males mimic both female morphology and behavior. We report here ... mimicry in a reptile, the red-sided garter snake (Thamnophis sirtalis parietalis). This form of mimicry is unique in that it is expressed as a physiological feminization. Courting male red-sided garter snakes detect a female-specific pheromone and normally avoid courting other males. However, a small proportion of males release a pheromone that attracts other males, as though they were females ...
Terms matched: 3  -  Score: 633  -  29 Apr 2005  -  5k  -  URL: http://www.science-frontiers.com/sf041/sf041p07.htm
4. Notes on the Androgynous Comet [SIS C&C Review $]
... has for them a phallic significance, and everything sickle-shaped or circular represents the vulva (9). This leads them to see in the comet a double-sex being, because its female body, inflamed by love, is always connected with the tail (= the male organ) (10). Thus, it appears that the comet possesses a dominant position ... primordial ideas about the generative (procreative) forces in earthly and cosmic life. What are the reasons that led Velikovsky to conclusions directly opposed to the results of Winthuis' research? For he writes: "The events in the sky were viewed by the peoples of the world as a fight between an evil monster in the form of a serpent and the ... in at least one representation, "the androgynous goddess Ardhanari holds in the middle of her body the' svastica', crux ansata, the cross with the handle, the 'male and female sign'." (25) The androgynous goddess Ardhanari offers a problem which has even been enlarged to an Ardhanarishvara complex. H. Baumann writes (26) ...
Terms matched: 3  -  Score: 624  -  05 Mar 2003  -  25k  -  URL: http://www.catastrophism.com/online/pubs/journals/review/v0105/17comet.htm
... i.e., closer to the Earth. The Martian hero is thus not only the child of Venus; he is the Demiurge, conceived as the outflow of the sovereign god's female heart (Venus). As such the warrior hero personified the visible "will" of the creator, coming forth to directly influence external events. The original context is extremely ... Horus, the pupil of the eye. (34) Nothing more than this straightforward equation is necessary to explain the previously-noted appearance of the solitary eye centered on the chest of male figures in Hindu and Celtic myth. For a corresponding Mithraic image, I offer below the well- known portrait of Zurvan, who is identified in astronomical traditions with the planet ... the Latin Fortuna, was "also called Dike or Moera; the Goddess of Destiny either for the universe or for the individual soul. Tyche Basileos was the title of the 'female soul' or Fortune goddess of a king." (47) (The fate and fortune goddesses, as we will discover, personify this externalized "power" of the ...
Terms matched: 3  -  Score: 584  -  05 Mar 2003  -  67k  -  URL: http://www.catastrophism.com/online/pubs/journals/aeon/vol0204/029myth.htm
6. No title [Mythopedia Website]
... de openbaring van God werd Isral op de een of andere manier bewaard voor dwaling en had een zuiver zicht op de werkelijke gang van zaken. Deze visie is evenwel ten enen male onbestaanbaar. Wel komt ze voort uit een edel streven- om het respect voor God en diens moraal vast te houden- maar ze gaat eraan voorbij dat ons rationaliserend denken en ... thermodynamisch gesloten systeem de laagst mogelijke trap van ordening aanneemt en dat lijkt niet erg op het ontstaan van orde uit wanorde of van hogere orde uit lagere orde. Het zijn de normale massawerking en de regels van de entropie die het niet mogelijk maken dat protenen spontaan ontstaan. Practisch is het niet voorstelbaar dat verschillende aminozuren- die zelf wl op natuurlijke wijze kunnen ... tot het begin van het heelal, de geschiedenis van het heelal zelf en het einde van het heelal. Moraal en zin zijn afleidingen van deze denkstructuren, die vragen naar een optimale invulling van het hier en nu met het oog op het verleden en op de toekomst. Het verleden onderwijst hoe gedragscodes eerder gewerkt hebben en maakt duidelijk dat er een continue verschuiving ...
Terms matched: 3  -  Score: 564  -  16 Mar 2007  -  194k  -  URL: http://mythopedia.info/oferietsis%202.htm
7. Chapter 2: THE SEARCH FOR LOST INSTINCT [Quantavolution Website]
... Two souls within me live, damn!" said Goethe. Two souls may be too few. The well-known case study of Sybil documented sixteen different persons in a single human female, each conscious, aware, able, and resting upon the substrata of the other fifteen. Whatever the number, so long as it is more than one, it suggests ... ') anticipate and protect their infants from potentially dangerous situations. They use sign-words and hover on the brink of making symbols of them. A mother rhesus monkey, whose young male has approached a female and aroused the leader, will divert the leader from chasing him by suddenly assuming an attentive position towards a remote point; this alerts him to his duties ... societies such as those in which the mother is trained like the bear mother, who lumbers away leaving her cub whimpering on the limb of a tree, or the societies employing all-male initiation ceremonies to break the maternal grip, or fascist and soviet societies whose nursery schools are intended to abort family influences deemed incompatible with the ideas of the regime, or societies ...
Terms matched: 3  -  Score: 560  -  03 Apr 2004  -  72k  -  URL: http://www.quantavolution.org/vol_07/homoschizo_2_02.htm
8. homepage [Mythopedia Website]
... of different peoples, different tribes, different states, but of small herding family-groups only. The primordial family was not the unit, but was the whole of society. [III 510. These original family-groups consisted of a mother and her offspring, both male and female. The natural and biological dominance of the primitive mother over the group which she created, the awe attaching to her magical nature and powers, were the rudiments of the characters of the priestess and the queen. [III 510. The father was an unimportant ... not consist of different peoples, different tribes, different states, but of small herding family-groups only. The primordial family was not the unit, but was the whole of society. [III 510. These original family-groups consisted of a mother and her offspring, both male and female. The natural and biological dominance of the primitive mother over the group which she created, the awe attaching to her magical nature and powers, were the rudiments of the characters of the priestess and the queen. [III 510. The father was ...
Terms matched: 2  -  Score: 528  -  16 Mar 2007  -  184k  -  URL: http://mythopedia.info/briffault.htm
9. Female Feral Fowl Foil Rapists [Science Frontiers Website]
... Science Frontiers ONLINE No. 131: SEP-OCT 2000 Issue Contents Other pages Home Page Science Frontiers Online All Issues This Issue Sourcebook Project Sourcebook Subjects Female Feral Fowl Foil Rapists Male animals possess an inspired arsenal of devices to ensure that their sperm are the ones that fertilize chosen females. Their mechanical devices range from scrapers that physically remove sperm deposited by competing males to plugs that block sperm access in subsequent matings. It is claimed that some male ejaculates introduce not only fertilizing sperm but also "kamikaze" sperm specially designed to hunt down ... destroy competing sperm. Well, both sexes can play these games. Some females have ways to eject sperm from undesired males. For example, female feral fowl (hens gone wild!) prefer to mate with dominant males. Often, however, subdominant males force themselves on the females despite resistance and stress calls. The female response to such rapes is differential sperm ejection; that is, they immediately expel the unwanted ejaculate-- at least most of it-- raising the probability that they will be fertilized by the preferred ...
Terms matched: 2  -  Score: 444  -  30 Apr 2005  -  5k  -  URL: http://www.science-frontiers.com/sf131/sf131p05.htm
... From: Aeon VI:6 (Dec 2001) Home¦ Issue Contents Puritanism, Misogyny, and Female Sexuality E. J. Bond Puritanism (belief in the essential sinfulness of fleshly pleasures), misogyny (hatred and denigration of women by men), gynophobia (male fear of women and especially of sexual women), and the repression of female sexuality, are all present in our own as well as other cultures. It is here argued, via an examination of ancient texts, myths, legends, and religious ... and practices, that they have a common origin in the Yahwist religious reforms with which Hebrew scripture is largely preoccupied, reforms which only succeeded in ending the worship of the old deities with their attendant rituals-- including sacred prostitution and child sacrifice-- after a long struggle. Let me begin with some Biblical quotations, the first of which comes from the Book of Isaiah, a prophet who, according to current reckoning, lived in the 8th century BCE. Here Isaiah tells us that God is going to punish women severely ...
Terms matched: 2  -  Score: 435  -  09 Jan 2005  -  71k  -  URL: http://www.catastrophism.com/online/pubs/journals/aeon/vol0602/073purit.htm
Result Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>


Search took 0.130 seconds

Search powered by Zoom Search Engine